[AtCoder] ARC 109 A – Hands

2020年12月12日

問題

方針

廊下だけを使うか、廊下と階段を使うかの \( 2 \) 通りを考えます。階段を使う場合は、廊下を先に通り、残りは階段を使います。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
  int a, b, x, y;
  cin >> a >> b >> x >> y;
  if (a == b) {
    cout << x << "\n";
  } else if (a > b) {
    int d = a - b;
    cout << min(x + (d - 1) * y, (2 * d - 1) * x) << "\n";
  } else {
    int d = b - a;
    cout << min(x + d * y, (2 * d + 1) * x) << "\n";
  }
  return 0;
}