[AtCoder] ABC 193 C – Unexpressed

問題

方針

愚直に \( a^b \) で表される数字を数え上げます。\( b \geq 2 \) より、\( 2 \leq a \leq \sqrt{N} \) の範囲で計算すれば良いです。\( a \) を固定したとき、\( a^b \leq N \) より、\( b \leq \log_a{N} \) なので全探索を行えます。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
  ll N;
  cin >> N;
  set<ll> s;
  for (ll a = 2; a * a <= N; a++) {
    ll x = a;
    while (x * a <= N) {
      s.insert(x * a);
      x *= a;
    }
  }
  cout << N - s.size() << "\n";
  return 0;
}