[AtCoder] ABC 166 E – This Message Will Self-Destruct in 5s

2020年12月14日

問題

方針

配列の添え字を \( i, j (i < j) \) とすると、

\begin{eqnarray}
j – i &=& A_i + A_j \\
i + A_i &=& j – A_j
\end{eqnarray}

となります。左辺と右辺は、\( i , j \) に関して独立に計算できるので、\( i + A_i \) の頻度を \( B(i + A_i) \) とし、\( i – A_i \) の頻度を \( C(i – A_i) \) とすると、答えは、

\[ \sum_{i = 1}^{N-1}B(i)C(i)\]

となります。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int main() {
  int N;
  cin >> N;
  int A[N];
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    cin >> A[i];
  }
  ll B[N]{};
  ll C[N]{};
  ll ans = 0;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    if (i + A[i] < N) {
      B[i + A[i]]++;
    }
    if (i - A[i] > 0) {
      C[i - A[i]]++;
    }
  }
  for (int i = 1; i < N - 1; i++) {
    ans += B[i] * C[i];
  }
  cout << ans << "\n";
  return 0;
}

感想

思いつかなかった。