[AOJ] No. 0611 シルクロード (Silk Road)

2019年11月11日

問題

方針

都市 \( i \ (1 \leq i \leq N)\) に到達して滞在する可能性のある日 \( j \) の範囲は、\( i \leq j \leq M – N + i\) となります。ここで、次の配列を考えます。\( d(i, j) \) を \( j \) 日に都市 \( i \) に到達したときの疲労度の最小値とします。この配列の更新は、

\[d(i + 1, j + 1) = \min(d(i + 1, j + 1), D_iC_j + \min \{ d(i, j), j = i, i + 1, \cdots , M – N + i\})\]

となります。答えは、\( \min \{ d(N, i), i = N, N + 1, \cdots, M\} \) となります。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define n 1001

ll dp[n][n]{};

int main() {
  int N, M;
  cin >> N >> M;
  ll D[N], C[M];
  
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    cin >> D[i];
  }
  for (int i = 0; i < M; i++) {
    cin >> C[i];
  }
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      dp[i][j] = 1000000000000;
    }
  }
  dp[0][0] = 0;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    ll v = 1000000000000;
    for (int j = i; j <= M - N + i; j++) {
      v = min(v, dp[i][j]);
      dp[i + 1][j + 1] = min(dp[i + 1][j + 1], v + D[i] * C[j]);
    }
  }
  ll ans = dp[N][M];
  for (int i = N; i < M; i++) {
    ans = min(ans, dp[N][i]);
  }
  cout << ans << "\n";
  return 0;
}